Header image

specijalistička stomatološka ordinacija

DR TATJANA NIKOLIĆ

Hirurgija

Rutinska ekstrakcija zuba 2.400,00
Hirurška ekstrakcija zuba 4.600,00
Ekstrakcija impaktiranih umnjaka 10.000,00-12.500,00
Apikotomija ( rezidualne ciste ) 14.700,00
Uklanjanje frenuluma 6.000,00
Režanj operacija ( po zubu, bez zamenika za kost ili membrane ) 7.500,00
Ugradnja implanta po korenu 56.300,00 (bez zamenika za kost, membrane i suprastrukture)

Endodoncija

Plombiranje zuba helio plombom 2.000,00-3.000,00
Plombiranje zuba amalgamskom plombom 2000-2200
Nadogradnja zuba helio plombom kod frakture krunice IV klase 3.000,00 - 3.500,00
Devitalizacija zuba i terapija kanala korena zuba 3.500,00-4.700,00 ( bez plombiranja )
Kompozitna faseta 5.000,00 - 6.500,00

Protetika

Protetska nadogradnja - livena 5.500,00
Protetska nadogradnja - fabrička 4.500,00
Metalokeramička kruna - VM 13 14.600,00
Viniri 30.500,00
Bezmetalna krunica 25.000,00
Parcijalna proteza 25.000,00
Totalna 25.000,00
Skeletirana proteza 50.000,00
Ankeri 19.000,00-27.500,00
Reparatura proteze 3.000,00
Podlaganje proteze 4.300,00

Dečija stomatologija

Plombiranje mlečnog zuba 1.800,00-2.000,00
Vadjenje mlečnog zuba 1.200,00
Lečenje mlečnog zuba 3.000,00
Zalivanje fisura po zubu 1.500,00

Parodontologija

Uklanjanje kamenca 2.000,00 - 3.000,00
Poliranje zuba 1.000,00
Kiretiranje džepova po zubu 1.000,00

Estetska stomatologija

Retencione folije - po vilici 6.000,00
Beljenje zuba - kućni set ( tray i gel ) 7.500,00
Postavka zubnog cirkona 1.200,00
Beljenje zuba - laser - 30 min, karbamid peroksid 44% 2.000,00
Beljenje zuba hidrogen boost-om, 30 min 4.000,00
Fiksna proteza metalna - po vilici 81.250,00
Fiksna estetska proteza - po vilici 100.000,00
Hijaluronski fileri po kubiku 25.000,00
Botox po regiji 25.000,00
* Cene su izražene u dinarima i mogu varirati prema posebnim potrebama pacijenata (posebni estetski zahtevi, brzina izrade, vreme izrade i težina intervencije)